Կոնգրեսի ASCLEPION – TOUCH TO LIGHT 2019

որըտեղիկունենա 2019 թ. Հոկտեմբերի 21-ինՄոսկվաքաղաքում՝«Sheraton Palace Hotel»

Հրավիրումենքբոլորցանկացողներինաշնանկարևորիրադարձություններիցմեկին՝«ASCLEPION – TOUCH TO LIGHT», կոնգրեսին, որըտեղիկունենա 2019 թ. Հոկտեմբերի 21-ինՄոսկվաքաղաքում՝«Sheraton Palace Hotel» հյուրանոց, հասցե՝ք.Մոսկվա, 1-ինՏվերսկայա-Յամսկայափողոց 19

ԿոնգրեսինելույթկունենանՌուսաստանիևԵվրոպայիլավագույնբժիշկները: Ձեզսպավումէանհավանականհագեցածծրագիր, միջոցառմանշրջանակներումհնարավորությունկունենաքշփվելուռուսևարտասահմանյանմասնագետներիհետ, որոնքաշհատումենAsclepion.սարքով: Միջոցառմանտևողությունը 09:30 մինչև 17:30. ԿոնգրեսիններկաէլինելուAsclepion Laser Technologies GmbH ընկերությանգլխավորտնօրենը՝Danilo Legierre, վիցե-նախագահEckhart Wagner, ՌւսաստանումևԱՊՀ-ումտարացքայիններկայացուցիչIgor Dernovsek-ը: Տեղերիքանակըսահմանափակէ!Ամրագրեքնախօրոք!

Մերհեռախոսը:

Մնացին հարցեր?

Կապվեք մեզ հետ

Մենք աշխատում ենք առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 19-ը: Առանց հանգստյան օրերի


Հասցե՝ Մոսկվա, Նաուչնի պող. 8с1,ԲԿ ՛՛Նա Նաուչնոմ՛՛,գր.539


Հեռահոս՝ Հայաստանում +374 915 010 29 (WhatsApp և զանգեր), Մոսկվայում +7 (495) 661-48-78, +7 (925) 001-23-01


Email: info@lasers-ms.ru